Thursday, June 1, 2017

तिची डायरी

"मला बोलावणेच नाहीये तिथे मी का येऊ?" 
"माझ्याबरोबर म्हणून ये ना."
"कॉश्च्युम शॉपच्या कुणालाही नाहीये बोलावणे. शॉप हेड आणि कॉश्च्युम डिरेक्टर त्यांनाही नाही. आणि मी कशी जाऊ?"
"माझी प्लस वन म्हणून." 
"छे!"
"का काय हरकत आहे?"
"आपण एकाच कंपनीत काम करतो पण तू स्टार वगैरे आहेस किंवा होऊ घातला आहेस. तिशीही गाठलेली नसताना प्रिन्सिपल सिंगर झालायस. आणि मी कॉश्च्युम शॉपमधली कामगार."
"त्याने काय फरक पडतो? प्रिन्सिपल सिंगर कॉश्च्युम शॉपवाल्या मुलीच्या प्रेमात नाही पडू शकत?"
"अरे मुला, मुळात तुला तुझ्या नावाने तोंड वर करून हाक मारणे हे ही निषिद्ध आहे मला. तुझ्याशी बोलताना आदरपूर्वक मिस्टर एम असेच म्हणायचे अश्या स्पष्ट सूचना आहेत आम्हाला. तो एक नियम मी तोडतेच आहे."
 "नुसता तेवढाच एक नियम तोडत नाहीयेस. अजून बरंच काही करतेयस माझ्याबरोबर. " तो हसत हसत म्हणाला. ती पण हसू लागली.
"ते चालतं रे. तू पुरूष आहेस आणि मी बाई. पुरूषाने पायरी उतरून बाईला जवळ घेणं हे चालतं. त्याला गरजा असतात वर तो तिचा तारणहारही असतो. पण म्हणून बाईने पायरी सोडू नये. आपण कुठे आहोत ते ओळखून रहावं." ती थोडं हसत, थोडं उपहासाने आणि स्वच्छ मराठीत म्हणाली.
तिचं बोलणं पुरेसं काटेरी होतं. मराठीतला एक शब्दही कळला नाही तरी तिला काय म्हणायचंय ते त्याला नीटच समजलं.
"आपल्यात हा मुद्दा येतो का?"
"पण दिसताना तोच दिसतो. म्हणून मी तुझ्याबरोबर तुझी प्लस वन म्हणून येणार नाहीये. "
"कुठेच नाही?"
"या ऑपेरा कंपनीशी संबंधित कुठेच नाही. "


- लिखाणातून

0 comments:

Search This Blog